Fiskeriportalen går sammen med Apotek 1 og Norsk folkehjelp og tilbyr en grønnere skipsmedisinløsning.

Skipsmedisin er en stor forbruksvare. Det finnes i dag om lag 7000 yrkesfartøy under 15 meter som skal ha lovpålagt skipsmedisin for fartøygruppe C.
Noen er veldig flinke å etterse skipsmedisinen mens andre er litt mer uvørne.
Uten å ha konkrete tall er det ikke tvil om at mange fartøy sitter på skipsmedisin som er for gammel og kan rett og slett være helseskadelig dersom det brukes.

For å få bukt med denne utfordringen og i tillegg kunne gjenbruke mye av innholdet har Fiskeriportalen fått på plass en avtale med Apotek 1 og Norsk Folkehjelp.
Der vil medisinskrinet bli byttet en gang i året, og det utstyret som fortsatt er brukbart vil Norsk folkehjelp benytte i sine prosjekter rundt om i verden.
Skipsmedisin skal uansett kontrolleres av sakkyndig person hver 12 måned og på denne måten slipper man dette.

Dermed vil kostnaden for yrkesfiskerne bli redusert  og i tillegg vil fullt brukbart utstyr bli utnyttet på en god måte.

Målet på sikt er at man kan levere inn en gammel skipsmedisinpakke på sitt nærmeste Apotek1 og ta med seg en ny godkjent pakke.

Les mer om skipsmedisin


Med ditt engasjement for lokalsamfunnet i Veidnes vil vi gratulere Svein Vegar Lyder med kåringen av månedens fisker Januar.  
Vi takker for alle tips og totalt fikk vi 39 nominasjoner. Dere som har blitt nominert blir med videre til neste trekning 28 februar.


Det finnes mange fiskere som står på og jobber hardt hver uke. Om de er heldige får de kanskje middag fra kjerringa eller en hurratur i ny og ne. Vi ønsker å gjøre litt stas på en fisker hver måned som fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Kåringen av månedens fisker vil foregå siste dag i hver måned. Når vi i desember har 12 fiskere, skal dere få stemme på hvem som fortjener tittelen Årets fisker for 2017.

Alle tips til årets fisker kan sendes til oss på post@fiskeriportalen.no .